હું મારાથી 10 વર્ષ નાની યુવતીને પ્રેમ કરું છું, પણ તે મને…….

હું ૨૯ વરસનો અપરિણીત યુવક છું. સારા વ્યાવસાયિક પરિવારમાંથી આવું છું. જાતે પણ આત્મનિર્ભર છું. આજકાલ હું એકતરફી પ્રેમનાં દુ:ખદ પરિણામો ભોગવી રહ્યો છું. હું મારા પાડોશમાં રહેતી છોકરી, જે મારાથી ૧૦ વર્ષ નાની છે તેને પ્રેમ કરવા લાગ્યો હતો.

તેના હાવભાવ અને ઇશારાથી મારી હિંમત બંધાઈ અને મેં તેને પ્રણય સંદેશ મોકલી આપ્યો, જેનો તેણે બહુ ખરાબ રીતે અસ્વીકાર કરી દીધો. જો તેને મારી સાથે દોસ્તી નહોતી કરવી તો મને આકર્ષિત કરવાના પ્રયત્નો કેમ કરતી રહી? તેના ઇનકારથી હું તૂટી ગયો છં. કામમાં મન લાગતું નથી. શું કરું? તેને કેવી રીતે ભૂલું?
– એક યુવક (મહેસાણા)

ઉત્તર: બની શકે કે તે છોકરીને સમજવામાં તમારી ભૂલ થઈ હોય. તમારે તેના તરફના માત્ર આકર્ષણથી દિલ નહોતું લગાવવું જોઈતું. તમે તેને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરો તો વધારે સારું રહેશે. તેમાં થોડો સમય લાગશે. તમે લગ્ન કરવા યોગ્ય છો. સારી છોકરી સાથે લગ્ન કરી લો. ઘરસંસારમાં ડૂબી જશો એટલે તેની યાદ ઓછી થઈ જશે.

પ્રશ્ન : મારો દીકરો બેન્ક તરફથી ત્રણ વર્ષ માટે પરદેશ જઈ રહ્યો છે. હું ઇચ્છું છું કે તેનાં લગ્ન કરી નાખું. તેના માટે સારાં સારાં ઘરોનાં માંગા આવી રહ્યાં છે. ઓછામાં ઓછું લગ્ન થયા પછી તેની પત્ની તો અમારી પાસે રહેશે ને. આથી તે કોઈ પરદેશી છોકરી સાથે લગ્ન પણ નહીં કરી શકે, કારણ કે અમારા સંબંધીના જેટલા પણ છોકરા પરદેશ ગયા છે. તેઓએ ત્યાં ઘર વસાવી લાધાં છે. પરંતુ અમે અમારો દીકરો ગુમાવવા નથી માગંતા. શું અમારી યોજના સાચી છે? છોકરો લગ્ન માટે હજુ માનતો નથી. હું શું કરું?

– એક માતા (અમદાવાદ)

ઉત્તર: તમારો દીકરો હજુ લગ્ન કરવા નથી ઇચ્છતો તો તમે બળજબરી ના કરો. તે ક્યાંક પરદેશમાં લગ્ન ના કરી લે એટલે તેનાં લગ્ન કરી દેવા માંગો છો કે પછી તેની પત્નીને મન ખુશ રાખવાને માટે તમારી પાસે રાખવા માંગો છો, આવું વિચારવું યોગ્ય નથી. લગ્ન પછી છોકરી પતિની જુદાઈ સહન કરે અને ક્યાંક તમારા છોકરાને ત્યાં મન મળી ગયું તો તે છોકરી શું કરશે? એટલે સ્વાર્થ રાખ્યા વિના વિચારો. લગ્ન ત્યારે કરો, જ્યારે તમારો દીકરો માનસિક રીતે તેના માટે રાજી હોય.

Advertisements

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *